Czy jeżeli rozwijasz programowanie klienta w ramach licencji niewyłącznej możesz skorzystać z ulgi IP Box?

Czy możesz skorzystać z IP Box w przypadku licencji niewyłącznej?

#UlgaIPBOX | 30 czerwca 2020

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej, w odpowiedzi na jeden z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej uznał, że dochody uzyskane z tytułu rozwoju oprogramowania na zasadzie licencji niewyłącznej już istniejących utworów nie mogą być objęte ulgą IP Box (interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2019 r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.379.2019.2.AA).Rozwijanie oprogramowania a licencja niewyłączna

Sprawa dotyczyła wnioskodawcy, który we wniosku przyznał, że oprogramowanie jest własnością klienta, a do jego rozwijania i ulepszania dochodzi na podstawie licencji niewyłącznej. Dodał także, że niekiedy, również na zasadzie licencji niewyłącznej, rozwija istniejące utwory, otrzymując za to wynagrodzenie.


Pod pojęciem licencji niewyłącznej rozumie się sytuację, w której licencjobiorca nie ma wyłączności na korzystanie z utworu - w tym przypadku oprogramowanie klienta. Co istotne, licencja niewyłączna daje prawo licencjodawcy do dalszego, samodzielnego korzystania z utworu, a nawet do udzielania takich licencji kolejnym osobom.Nie można zbyć IP którego się nie posiada

W odpowiedzi dyrektor KIS wyraźnie stwierdził, że nie można zbyć kwalifikowanego IP, którego własności się nie posiada. Dla przypomnienia:


Kwalifikowanym IP jest prawo własności intelektualnej, które zostało wytworzone/rozwinięte/ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności B+R. Musi ono także podlegać ochronie prawnej oraz należeć do jednej z kategorii wymienionych w katalogu ustawy o PIT lub CIT. W tym katalogu znalazło się m. in. autorskie prawo do programu komputerowego


W przypadku wnioskodawcy, co najwyżej mogło dojść do zbycia efektów własnych prac B+R związanych z ulepszeniem cudzego kwalifikowanego IP. Mógłby on osiągnąć dochód z kwalifikowanego IP, gdyby rozwijając istniejący już utwór (którego nie jest właścicielem ani współwłaścicielem) zastrzeżono wyłączność w zakresie korzystania z tego kwalifikowanego IP w umowie licencyjnej.Co zrobić gdy działasz w ramach licencji niewyłącznej, a chcesz skorzystać z IP Box?

Sytuacja mogłaby prezentować się inaczej, gdyby wnioskodawca przyznał, że nie rozwija ani nie ulepsza oprogramowania w ramach licencji niewyłącznej, a w istocie ulepszenia i modyfikacje, których dokonuje na zlecenie klienta, polegają na tworzeniu nowego kodu źródłowego – stanowiącego uzupełnienie istniejącego już oprogramowania. W takim wypadku nie dochodzi do ingerencji w istniejący kod źródłowy – a jedynie zostaje on dopełniony przez nowo napisany kod. Wtedy każdy nowy kod źródłowy należy uznać za stworzenie nowego programu komputerowego – stanowiącego nowe prawo własności intelektualnej, podlegające ochronie na podstawie prawa autorskiego. 


Jest to jedna z możliwości opisu uzyskiwania dochodu z kwalifikowanego IP, z jakiej możesz skorzystać aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej interpretacji KIS. Oczywiście powinna ona być konsekwencją zapisów umowy jaką zawarłeś z klientem - szczegółowych zapisów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych do stworzonego programu komputerowego (czyli utworu podlegającego ochronie na podstawie prawa autorskiego) oraz otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia.


Ostatecznie, w powyższej sprawie, organ podatkowy podkreślił, iż wnioskodawca może zastosować stawkę 5% opodatkowania od dochodów, które uzyskał ze sprzedaży kwalifikowanego IP, natomiast dochody uzyskane z tytułu rozwoju na zasadzie licencji niewyłącznej już istniejących utworów nie mogą być objęte ulgą IP Box.


Sprawdź ile mniej podatku możesz zapłacić dzięki IP BOX!

Potrzebujesz pomocy z przygotowaniem wniosku ?

ZADZWOŃ

Kontakt

Porozmawiajmy

+48 730 580 430

kontakt@legalcheck.pl

www.legalcheck.pl


Kancelaria Adwokacka Pałucki & Szkutnik

ul. Siemiradzkiego 20a/7

31-137 Kraków